Persoonlijk traject

Wat houdt coaching in?

Door middel van coaching kom je weer in contact met je eigen gevoelens, ervaringen, wensen en waarnemingen. Op die manier wordt een bewustwordingsproces in gang gezet. Persoonlijk gebruik ik het woord ‘coaching’ liever niet, aangezien dit naar mijn idee een ongelijkwaardige relatie impliceert, waarbij de coach het roer overneemt. Liever omschrijf ik mezelf als luisterend oor, als sparringpartner en als iemand die jou een spiegel voor houdt. Altijd zonder oordeel, altijd met het oog op jouw persoonlijke doelen.

Werken aan inzicht, creëren van uitzicht

Het uiteindelijke doel van coaching is het in gang zetten van een positieve verandering. Daarvoor moeten we eerst jouw huidige situatie en alle invloedrijke factoren onder de loep nemen. Samen verkennen en analyseren we jouw situatie, verleden, persoonlijkheid, dromen en verborgen potentieel. Indien er bij jou sprake is van een trauma dat je in de weg staat, maken we dit samen inzichtelijk. Vanuit de inzichten uit onze gesprekken werken we richting het creëren van uitzicht.

Traject van verschillende fasen

Een traject bij mij bestaat uit verschillende fasen. Het tempo waarop elke fase wordt doorlopen is afhankelijk van voortgang en behoeften. Over het algemeen beslaat een traject een aantal maanden. Doorgaans vinden de sessies wekelijks of tweewekelijks plaats in mijn coachingruimte of op locatie.

Verkenning en verdieping

Tijdens de verkenningsfase leren wij elkaar kennen en duiken we de diepte in. Waar heb jij behoefte aan? Wat wil jij uit de sessies halen? Samen stellen we de doelen op waar we de komende tijd naartoe gaan werken.

Onderzoek

Tijdens deze fase gaan we jouw gedragspatronen doorgronden en bespreken. Jouw prioriteiten en doelen werken we uit in de vorm van een concreet plan op maat, waar we vervolgens mee aan de slag gaan. 

Evaluatiefase

Elk traject wordt afgesloten met een evaluatie. Hierbij worden de inzichten, ervaringen en resultaten van het traject doorgenomen met jou en, indien van toepassing en met jouw toestemming, met je werkgever.

Voor wie is coaching?

Coaching, of liever gezegd, het traject op basis van een gelijkwaardige samenwerking, is geschikt voor mensen die bij zichzelf naar binnen willen kijken om hun belemmeringen te achterhalen, om de rode draad weer te vinden richting hun authentieke zelf. Ook zijn de trajecten geschikt voor mensen die willen leren waar hun beschadigde delen zijn en hoe ze deze kunnen helen.

Iedereen heeft diep van binnen de behoefte om zichzelf te mogen zijn. Vaak hebben we echter het gevoel ons anders voor te moeten doen, wat uiteindelijk in veel gevallen conflicten tot gevolg heeft. Het kost veel energie om hieraan te werken, maar de inzichten en uitzichten die dit oplevert, zijn het altijd meer dan waard.

Neem contact met me op